Οι Συνεργασίες μας

Ενεργειακή  Κοινότητα  Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)

AgroChain

Στα πλαίσια του έργου «Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση» – AgroChains, η ΕΣΕΚ συμμετείχε ενεργά και με τη συνεργασία του ΚΑΠΕ - ΕΚΕΤΑ, σε πιλοτικό επίπεδο, επεξεργάστηκε υπολειμματική αγροτική βιομάζα (στέλεχος καλαμποκιάς) και παρήγαγε ενεργειακά προϊόντα (στερεά βιοκαύσιμα agropellets). Κύριο αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας από πράσινα υπολείμματα, μέσω συγκεκριμένων δοκιμών πεδίου, δοκιμών τεχνολογιών αξιοποίησης και σχετικών τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτιμήσεων.

BECOOP

Για ένα εκδημοκρατισμένο ενεργειακό σύστημα που βασίζεται σε πολίτες, το έργο BECoop (2020-2023) που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, στοχεύει να καταστήσει τις «βιο-ενεργειακές κοινότητες» πρωτεργάτες για την τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Το έργο BECoop θα επικεντρωθεί στην κινητοποίηση των πολιτών σε πρωτοβουλίες σχετικές με τη βιοενέργεια, αυξάνοντας τη γνώση και την αποδοχή της βιοενέργειας, ειδικά στον οικιακό τομέα θέρμανσης. Το έργο θα βοηθήσει τις νέες αυτές πρωτοβουλίες, εντοπίζοντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές, επιχειρηματικές και οικονομικές λύσεις, οι οποίες θα έχουν δοκιμαστεί στην πράξη σε τέσσερις πιλοτικές περιπτώσεις ενεργειακών κοινοτήτων και τοπικών/εθνικών αρχών. Στη συνέχεια, αυτοί οι πιλότοι θα αναπαραχθούν σε περισσότερες Ευρωπαϊκές περιπτώσεις.

FREE SOLAR

Ένα νέο εγχείρημα ξεκινά για την Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας, με την ονομασία FREE SOLAR. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε συνεργασία με την Greenpeace Greece και το Genervestt θα βοηθήσουμε νοικοκυριά στην Θεσσαλία να παράγουν το δικό τους ηλεκτρικό ρεύμα και να απαλλαγούν έως και 100% από το κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας. Μείωσε το κόστος προμήθειας στον λογαριασμό σου... ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!! Η αρχή γίνεται στην Θεσσαλία!!! Στην πρώτη - πιλοτική - φάση του έργου, το FREE SOLAR συνεργάζεται με την ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ -Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας και θα αναζητήσει 20 νοικοκυριά από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Σκοπός είναι να δοκιμαστεί και να βελτιστοποιηθεί ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, πριν το FREE SOLAR επεκταθεί σύντομα σε όλη την Ελλάδα! Μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα και να ανακαλύψεις τα οφέλη του FREE SOLAR!!! Συμπλήρωσε σήμερα κιόλας την αίτησή σου και κάνε το σπίτι, το διαμέρισμά ή την επιχείρησή σου FREE SOLAR!!!

LEADER + (CSF 2000-2006)

LEADER + Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών με την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, ανακαλύπτοντας νέες πηγές εισοδήματος προστατεύοντας παράλληλα τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιάς. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο – πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, κοινοτική και εθνική εισφορά

Integrated Rural Development Programs

Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με απώτερο σκοπό την αναδιοργάνωσή τους. Οι πολιτικές αυτές έχουν ως στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών.

Έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 1.2 MW

Λέβητας σε σχολείο

The ambition of BECoop is to provide the necessary conditions and technical as well as business support tools for unlocking the underlying market potential of community bioenergy, fostering new links and partnerships.

The project BECoop has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and innovation programme under grant agreement No 952930. The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein.