ΕΣΕΚ ΣΥΝ. ΠΕ

Ενεργειακή  Κοινότητα  Καρδίτσας

Η Ιστορία μας

Η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας, η ΕΣΕΚ μας, ιδρύθηκε το 2010 ως ένας ενεργειακός συνεταιρισμός και το 2019 μετατράπηκε σε Ενεργειακή Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4513/2018. Από το 2017 έχει ιδρύσει και λειτουργεί μια μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης υπολειμματικής βιομάζας η οποία προέρχεται από το Νομό Καρδίτσα (δασικά υπολείμματα, αγροτικά υπολείμματα, κλαδέματα αστικών δένδρων, κ.α.) και τη μετατρέπει σε τελικό προϊόν με τη μορφή των σύμπηκτων βιομάζας, γνωστά και ως πέλλετ (pellet).

Η περιοχή διαθέτει ένα σημαντικό δυναμικό υπολειμματικών ροών βιομάζας οποίες προέρχονται από τις αγροτικές καλλιέργειες, τον ορεινό όγκο, τις βιομηχανίες κατεργασίας ξύλου αλλά και τους δήμους, το οποίο μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη της βιοενέργειας.

_____________

Τι είναι οι ενεργειακές Κοινότητες

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ομάδες πολιτών που συνεργάζονται για να παρέχουν περιβαλλοντικά, οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη στα μέλη αντί να εστιάζουν αποκλειστικά σε οικονομικά κέρδη. Οι ενεργειακές κοινότητες (υπάρχουν πάνω από 3500 στην Ευρώπη) περιλαμβάνουν συνεταιρισμούς, “οικολογικά” χωριά, μονάδες θέρμανσης μικρής κλίμακας και άλλα έργα. Στην αναθεωρημένη οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια (RED II), η ΕΕ θεωρεί τις ενεργειακές κοινότητες καθοριστικές για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από την αγορά και αναθέτει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ρυθμιστικά πλαίσια για την ενεργοποίηση και τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας.

_____________

Τι είναι ενεργειακή δημοκρατία

Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να ενισχύσουν μια πιο αποτελεσματική, δίκαιη και εκδημοκρατισμένη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.  Η ενεργειακή δημοκρατία διασφαλίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση μιας οικονομίας χωρίς ορυκτά καύσιμα, θα γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και με την κοινωνία να αποκτά ένα ενεργό ρόλο.

_____________

Τι είναι ενεργειακή φτώχεια

Η ενεργειακή φτώχεια αναγνωρίζεται, πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με αυξάνουσα σημασία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Στην Ευρώπη, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια ακόμα και στις οικονομικά εύρωστες χώρες, ενώ στην Ελλάδα εξελίσσεται σε χρονίζουσα κοινωνική πρόκληση. Οι επιπτώσεις του φαινομένου στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών γίνονται αντιληπτές, πλέον, και σε μικρότερες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. 57 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να διατηρήσουν τα σπίτια τους ζεστά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ 104 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να διατηρήσουν τα σπίτια τους δροσερά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον, 52 εκατομμύρια άνθρωποι καθυστερούν συστηματικά την πληρωμή των λογαριασμών τους για υπηρεσίες ενέργειας.

Οι Συνεταιριστικές Αρχές

Ευρωπαϊκός οδηγός Κοινοτικής Ενέργειας των Δήμων

Τον Νοέμβριο του 2022, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου SCCALE 20 30 50 το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, δημοσιεύτηκε ο Ευρωπαϊκός οδηγός Κοινοτικής Ενέργειας των Δήμων, ο οποίος στοχεύει στην υποστήριξη των Δήμων για την ανάπτυξη Κοινοτικής Ενέργειας, δηλαδή ενέργεια, η οποία προέρχεται από την ίδια την κοινωνία και καταλήγει στην Κοινωνία. Ο οδηγός παρέχει πρωτοπόρα παραδείγματα από τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη!! Μεταξύ των παραδειγμάτων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δύο φορείς της Καρδίτσας!!! Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) και η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ), οι οποίες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση αφού όπως αναφέρεται έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα τοπικό οικοσύστημα φορέων (Δημοτικές αρχές, πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως η Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας) που συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, αξιοποιούν τον τοπικό πλούτο και παράγουν τη δική τους ενέργεια. Η ΑΝ.ΚΑ, η οποία αποτέλεσε τη θερμοκοιτίδα αρκετών πρωτοβουλιών στην πόλη της Καρδίτσας και η Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας προσφέροντας χρηματοδοτικά εργαλεία, κατάφεραν να αναπτύξουν αρκετούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η ΕΣΕΚ, που πλέον έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις δικές της εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τυποποίησης υπολειμματικής βιομάζας και να παράγει  βιοκαύσιμα με τη μορφή των πέλλετ. Από το νέο έτος η Κοινότητα θα αξιοποιήσει μια ακόμα Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, την ηλιακή ενέργεια και θα προσπαθήσει να μειώσει την ενεργειακή φτώχεια της περιοχής. Από το 2019 ο Δήμος Καρδίτσας αποτελεί μέλος της ενεργειακής κοινότητας και από κοινού αποφάσισαν, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, την αντικατάσταση ενός λέβητα πετρελαίου με σύστημα καύσης βιομάζας, η οποία προέρχεται από τα δημοτικά αστικά υπολείμματα που μέχρι πρότινος παράμεναν αναξιοποίητα. Ο ρόλος των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας, διασφαλίζοντας ότι πραγματοποιείται μια εκδημοκρατισμένη ενεργειακή μετάβαση όπου στο κέντρο της έχει τους πολίτες.

Τι είναι βιοενέργεια

Η βιοενέργεια αναφέρεται στην ενέργεια που προέρχεται από τη μετατροπή μη ορυκτών οργανικών, φυσικών πηγών, όπως ξύλο, γεωργικές καλλιέργειες ή οργανικά απόβλητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρισμό, θέρμανση, ψύξη και μεταφορά.

Η βιοενέργεια είναι ευέλικτη και αξιόπιστη, αποθηκεύσιμη, με δυνατότητα καταμερισμού και πιο συχνά τοπικά παραγμένη. Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η βιοενέργεια διασφαλίζει τη μετάβασή τους από τα ορυκτά καύσιμα, αντικαθιστώντας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Η πρώτη ύλη για την παραγωγή των πέλλετς αποτελείται από υπολείμματα βιομηχανιών κατεργασίας ξύλου (πριστήρια), υπολείμματα υλοτομιών δασικών περιοχών, αγροτικά υπολείμματα, αστικά υπολείμματα, ενεργειακές φυτείες, υπολειμματικός καφές, κ.α.

Το έργο BECoop

Η ΕΣΕΚ από το 2020 συμμετέχει στο έργο BECoop (2020-2023) το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 και στοχεύει να καταστήσει τις «βιο-ενεργειακές κοινότητες» πρωτεργάτες για την τοπική παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Ενεργειακό σύστημα βασιζόμενο στους πολίτες: Ενεργοποιώντας την κοινοτική αγορά ενέργειας για βιοενέργεια

Οι εγκαταστάσεις μας

Αγιοπηγή Καρδίτσας

The ambition of BECoop is to provide the necessary conditions and technical as well as business support tools for unlocking the underlying market potential of community bioenergy, fostering new links and partnerships.

The project BECoop has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and innovation programme under grant agreement No 952930. The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein.